ֲ
GALL'ART

MANIFEST EUROPEJSKI (PCN)

ZWRCIĆ EUROPĘ EUROPEJCZYKOM

 

1. KRYZYS CYWILIZACYJNY I ZAŁAMANIE SIĘ NASZEGO SPOŁECZEŃSTWA

Państwa europejskie są wciąż przywiązane do idei wspaniałej cywilizacji naszego kontynentu, o ktrej mniemają, że ona trwa nadal; poszerza się jednak rozbieżność między rzeczywistością a jej wyobrażeniem. Jedyny bowiem kryzys cywilizacyjny jaki jest nam znany, dotyczy krajw europejskich.

Nasze społeczeństwa są rządzone przez klasy super-bogate, ktre po trzydziestu latach trzymania się u władzy potrafią li tylko podtrzymywać ciągle te same złudzenia oraz pozory. Tylko dzięki swemu pokornemu poddaństwu obecne elity Europy zawdzięczają kontynuację swego bytu. Ta klasa rządząca nie jest wolną, jest ona zakładnikiem w rękach superpotęgi amerykańskiej.

Z tego właśnie względu ta pasożytnicza klasa narzuca mity oraz modele społeczne całkowicie obce duchowi europejskiemu, a w szczeglności model społeczeństwa zwanego konsumpcyjnym. W swej istocie jest to model społeczeństwa żyjącego dla produkcji, model społeczeństwa do maksimum umasowionego, w ktrym wsplnotowość znikła całkowicie, zastąpiona przez maszyny, przez pieniądz i oglnie mwiąc, przez materializm. W tej sytuacji jest rzeczą logiczną, że nasze społeczeństwo ulega coraz większej dehumanizacji, że nasze media reprezentują stan zupełnego otępienia i że w końcu, nic poważnego nie jest przez nie kiedykolwiek zakwestionowane.

By temu zapobiec, koniecznym jest wskazać na przyczyny tego upadku. Niezbędnym jest przywrcenie Europie Norm Etycznych, ktrych jej brakuje, oaz odbudowa Estetyki, ktra w niej zanikła. A tutaj odpowiedź narzuca się sama: by tego dokonać, wystarczy abyśmy z powrotem stali się gospodarzami we własnym domu. Na przekr ideologii globalizacji ktra oznacza po prostu imperializm twierdzimy, że Stany Zjednoczone mają swe własne życie, ktre nie ma nic wsplnego z życiem Europy (względnie nie powinno mieć na nią wpływu). Europa jest przeszkodą dla amerykańskiego przedsięwzięcia powszechnej uniformizacji. Społeczeństwa nie są zdolne uciec od pewnych powiązań historycznych lub tych, ktre poprzedzają wszelką analizę historyczną. Wolność jest gwarantowana przez siłę. Europa winna należeć do Europejczykw.

 

2. WYZWOLIĆ EUROPĘ, EUROPA DLA EUROPEJCZYKW!

Wyzwolenie się oznacza wycofanie się totalne Ameryki z Europy, koniec kolonizacji amerykańskiej na naszym Kontynencie. Odzyskanie wolności winno nastąpić zarwno na poziomie militarnym poprzez likwidację Paktu Atlantyckiego jak i na poziomie ekonomicznym, poprzez nacjonalizację wszystkich firm amerykańskich zainstalowanych na naszym Kontynencie.

Emancypacja Europy jest wstępem niezbędnym dla zjednoczenia Europy w jakiejkolwiek formie. Nie należy dokonywać zjednoczenia przy utrzymaniu zależności od Ameryki i nie może być niezawisłości Europy tak długo, jak nasz Kontynent nie zostanie uwolniony od naszych ciemięzcw.

Zjednoczenie Europy może się dokonać wokł kilku motyww przewodnich: może to być mistycyzm Narodu Europejczykw, względnie wola polityczna stworzenia Państwa Europejskiego, jako jedynego bytu społecznego zdolnego zapewnić narodom Europy potęgę oraz siłę. By taki plan zrealizować, koniecznym jest stworzenie partii mającej europejski WYMIAR.

 

3. NARD EUROPEJSKI

Żyjemy w erze wielkich jednostek politycznych i nie ma narodw naprawdę niezależnych. Jest to prawo fizyki politycznej, kwestia WYMIARU. Już nie możemy liczyć się z Francją, Niemcami czy Włochami. Jeśli chcemy być wolni, musimy być silni, a by być silnymi potrzeba nam zbudować Europę, stworzyć NARD EUROPEJSKI, względnie NARD-PRZYSZŁOŚĆ, ktry będzie radykalnie przeciwstawny nostalgiom wyznawcw dawnych narodw.

W związku z czym musimy potępić:

l Nacjonalizmy, ktre są obecne zarwno na lewicy jak i na prawicy. Te nacjonalizmy dzielą Europę, a zatem są, świadomie lub nie, jej wrogami.

l Mikro-nacjonalizmy regionalne, ktre są całkowicie utopijne i zagrażają idei pan-europejskiej. Oczywiście potrafimy zrozumieć motywację Flamandw, Baskw, Korsykanw czy Bretończykw, jednak powinniśmy wiedzieć, że im bardziej Europa będzie podzielona, tym bardziej będzie ona słaba, a zatem tym bardziej uzależniona od Ameryki lub innych protektorw.

Mwiąc to jesteśmy pozytywnie nastawieni do regionalizmw zdolnych się integrować, w imię wsplnego dobra, w ramy NARODU EUROPEJSKIEGO.

 

4. KOMUNITARYZM EUROPEJSKI

Nasz komunitaryzm (wsplnotowość) jest wolą wyzwolenia się od systemw ekonomicznej agresji. Jest on dla tych obywateli, ktrzy mieli i mają wsplny cel. Jest on naturalną ramą, w ktrej nasza wola winna się realizować jest Europa.

KOMUNITARYZM EUROPEJSKI zawiera w sobie naszą oryginalność. Jest to kompletny, totalny projekt o charakterze zarwno politycznym jak i socjalnym. Konsekwentni Europejczycy dążą do wyzwolenia Europy, a zatem do jej niezawisłości politycznej, ekonomicznej oraz prawnej. W naszym projekcie zawarty jest zatem socjalizm.

Nasz KOMUNITARYZM EUROPEJSKI jest POSTĘPOWY w tej mierze, w ktrej nie odrzucając nic z przeszłości rozmaitych ludw Europy, stara się brać pod uwagę dotychczasowe przemiany oraz aktualną rzeczywistość ekonomiczną.

Na tym właśnie polega projekt, ktry chcemy wszędzie propagować. By mgł być on zrealizowany, musi się on oprzeć na politycznej woli budowy Narodu Europejskiego oraz Socjalistycznego Państwa Europejskiego ?

 

5. SOCJALISTYCZNE PAŃSTWO EUROPEJSKIE

Istotną rzeczą jest wiedzieć, czy ludy europejskie chcą być wolnymi, czy też na początku wieku XXI pogodziły się one ze swym statusem niewolnikw w Europie podporządkowanej USA. By mc być panami swego przeznaczenia, by rządzić się samemu, Europejczycy winni uczestniczyć w swym własnym wyzwoleniu i sami być budowniczymi Zjednoczonej Europy oraz Państwa pan-europejskiego. To zaś oznacza:

l JEDEN rząd europejski, a więc jedna egzekutywa, ktra za zadanie minimalne będzie miała obronę, politykę zagraniczną, finanse oraz wielkie sektory ekonomiki (konieczne będą re-nacjonalizacje!), a także prawo.

l Państwa Europejskiego w Prowincje oraz Regiony, oparte w zasadzie na kryteriach geo-ekonomicznych.

EUROSOCJALIZM, będący gwarantem Niezawisłości ekonomicznej oraz Sprawiedliwości, implikuje i afirmuje dominację polityki nad ekonomią. Zjednoczenie Europy jest przede wszystkim problemem politycznym, zaś technokraci z Brukseli i Strasburga udawadniają, do jakiego stopnia są niekompetentni w realizacji projektu Europy politycznej.

Powstanie odpowiedniej SIŁY POLITYCZNEJ jest warunkiem wstępnym dla każdej unifikacji, zarwno ekonomicznej jak i socjalnej; każda zatem debata i każdy wybr społeczny pozostają puste, jeśli się tego nie dokona.

Z tego właśnie powodu Unia Europejska, ktra pozbawiona jest jakiejkolwiek substancji politycznej, składa się w zasadzie li tylko z unii celnej, będąc w ten sposb doskonałą maszyną w służbie kapitalistycznej penetracji amerykańskiej. Emancypacja Europy od kapitalizmu oraz ponadnarodowych korporacji jest możliwa tylko poprzez euro-socjalizm, ale przede wszystkim poprzez budowę Państwa Europejskiego.

 

6. ŚRODKI ORAZ ORGANIZACJA PARTII ZJEDNOCZONEJ EUROPY

Budowa Państwa Europejskiego, będącego realizacją EURO-KOMUNITARYZMU, a także powstanie Narodu Europejskiego, wymaga tak wielkich zmian, że winniśmy mwić o REWOLUCJI EUROPEJSKIEJ. Jedynym zaś czynnikiem zdolnym spełnić to zadanie jest Partia Komunitarna Narodowo-Europejska.

PARTIA KOMUNITARNA NARODOWO-EUROPEJSKA (PCN), ktrą dziś budujemy, winna prowadzić nas w przyszłość Kontynentalną (to znaczy od Atlantyku aż po Ural, a nawet i Władywostok), wrogą tej wizji przyszłości jaką dziś realizuje imperializm amerykański. Nasza partia winna denuncjować tych działaczy politycznych, ktrzy stali się świadomie lub nie wspłpracownikami imperializmu amerykańskiego.

PCN jest czołową siłą awangardy, wokł ktrej winny się skupić wszystkie siły pragnące budować wiek XXI. 

GALL'ART


2004
Rated by MyTOP hitua