МИСТЕЦЬКА ГАЛЕРЕЯ
АВАНГАРДУ І ТРАДИЦІЇ
GALL'ART

ПРОГРАМОВІ ТЕЗИ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ
"УКРАЇНСЬКА ФАЛАНГА ТРАДИЦІОНАЛІСТІВ ТА ЛЕГІОНИ НАЦІОНАЛ-СИНДИКАЛІСТИЧНОГО НАСТУПУ"
(скорочено - "УКРАЇНСЬКА ФАЛАНГА")

(проект)

СОЦІАЛЬНА СПРАВЕДЛИВІСТЬ - ФУНДАМЕНТ НАЦІЇ !

ІДЕОЛОГІЧНИЙ СВІТОГЛЯД
Політична партія "Українська Фаланга" в ідейному плані є регіональним представником міжнародного фалангістського, націонал-синдикалістського, традиціоналістського руху.
Братами по духу та боротьбі для Української Фаланги є Іспанська Фаланга традиціоналістів та хунт націонал-синдикалістського руху, французькі "Аксьон франсез", Національний Фронт, Італійський Соціальний Рух, північноамериканський рух "Національний Авангард", аргентинська Хустиалістська партія та інші учасники міжнародного традиціоналістського руху.
Ідейними наставниками політичної партії "Українська Фаланга" є Хосе Антоніо Прімо де Рівера, Корнеліу Зеля Кодряну, Шарль Моррас, Хуан Домінго Перон, Дмитро Донцов, Андрій Мельник, Юліян Вассиян, Микола Сціборський, Василь Стус, Олесь Бердник.
Політична партія "Українська фаланга" вважає, що національна ідеологія повинна вміщувати у себе:
- Відродження українських традицій у суспільно-політичному житті.
- Опору на багатовікове коріння українського патріотизму та гуманізму.
- Забезпечення національної безпеки у всіх сферах життєдіяльності держави.
- Національною ідеологією повинна стати ідеологія здорового глузду та консервативної традиції.

ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО
Політична партія "Українська фаланга" вважає, що влада є поняттям не тільки юридичним, а щонайперше - моральним.
Політична партія "Українська фаланга" в галузі державного будівництва бачить створення єдиної централізованої держави, а саме:
- Населення України та її здоровий генофонд проголошуються головною цінністю держави.
- Пріоритетом для України повинні стати національні інтереси.
- Україна повинна складатися з територіальних утворень, що складаються за територіально доцільним розмежуванням. Централізована, з обов'язково виконавською дисципліною, владна "вертикаль" - неодмінна умова такої єдності.
- Глави Держави та територіальних суб'єктів визначаються відповідності з українською національною традицією - виборністю.
- Соборність управління, що передбачає наявність колегіальних органів, здійснюється шляхом виконання дорадчих, контрольних, представницьких та законодавчих функцій.
- Створення системи народного контролю за діяльністю влади, право народу збройно обороняти свої права та гідність.

ВНУТРІШНЯ ПОЛІТИКА
Політична партія "Українська фаланга" вважає, що стратегічним завданням внутрішньої політики України є підтримка стабільності в суспільстві та національної та державної цілісності.
- Укріплення державної єдності України, рішуча боротьба з антиукраїнськими елементами у всіх формах.
- Вироблення механізмів гармонійного поєднання повноважень місцевого самоуправління з прерогативами державної влади.
- Викорінення злочинності та корупції.
- Повний соціальний захист населення.

МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ
Політична партія "Українська фаланга" вважає, що повинна бути збережена і процвітати навіть наймалочисельніша народність, для якої, поряд з українцями, тільки Україна є історичною батьківщиною (кримські татари, понтійські греки, караїми, кримчаки, гагаузи та інші) або для яких Україна, поряд з наявною у світі історичною батьківщиною, стала рідною батьківщиною (євреї, вірмени, азербайджанці, молдовани, румуни, грузини, болгари, росіяни, чехи, словаки, серби, німці, білоруси та інші).
Політична партія "Українська фаланга" добиватиметься неодмінного збереження етносами їх національної та етнографічної самобутності та розвою.
Політична партія "Українська фаланга" у питаннях міжнаціональних відносин буде домагатися вирішення наступних завдань:
- створення Міністерства в справах міжнаціональної політики і створення при ньому представництва всіх народів, населяючих Україну.
- окремим питанням національної політики уряду України повине стати питання української, державоформуючої нації.
- для народів, для яких Україна є єдиною історичною батьківщиною, утворюється Рада Старійшин у кількості шести представників від кожного етносу, обраних на загальноетнічних конгресах, яка діє на правах двох голосів члена Вищої Палати парламенту (Сенату).

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
Політична партія "Українська фаланга" вважає, що держава має право здійснювати глобальне військове "стримування", тобто можливість в будь-який час нанести ущерб будь-якому агресору (окремій державі чи союзу держав). Також Україна зберігає за собою право вільно обирати союзників та стратегічних партнерів, у сюзі з ними здійснювати привентивні заходи щодо подолання антигуманних рецидивів минулого.
- З метою безпеки держави підтримувати статус України - як могутньої та космічної держави, а також домогтися відновлення її статусу як ядерної держави.
- Суттєвим елементом сучасної військової доктрини повинно стати відродження у Збройних Силах славних українських бойових традицій, базованих на високій духовності, релігійно-моральних ідеалах вірності, жертовності, мужності та відваги.

БОРОТЬБА ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ
Політична партія "Українська фаланга" розглядає боротьбу зі злочинністю як найважливіше завдання держави, яке вона здійснює через правоохоронні органи та сили народного ополчення (міліції).
- Слід забезпечити реальну незалежність судів.
- Добитися значного пом'якшення покарань за незначні злочини.
- Здійснити реформування всієї системи виконання покарань.
- Припинити дію мораторію, ввівши смертну кару за особливо тяжкі злочини як вищу міру соціального захисту.

КУЛЬТУРА
Політична партія "Українська фаланга" у питаннях культури буде домагатися:
- Вдосконалювати та укріпляти державні та громадські форми підтримки культурної діяльності.
- Зміцнення національних традицій, традиційних релігій, народних промислів.
- Збереження мов та культур малих народів України.

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
Політична партія "Українська фаланга" вважає, що послуги медицини повинні бути оплачені за рахунок держави і доступні для всіх її громадян.
- Вдосконалити систему охорони здоров'я.
- Вдосконалювати систему обов'язкового медичного страхування.

ОСВІТА ТА НАУКА
Політична партія "Українська фаланга" виступає за освіту для всіх здібних громадян країни за рахунок держави.
Політична партія "Українська фаланга" вважає, що в цій сфері слід:
- Створити державну систему патріотичного та антикримінального виховання дітей та молоді.
- Збільшити степендії для учнів, студентів, аспірантів та докторантів.
- Провести ретельну державну атестацію вчителів та викладачів у відповідності з тарифікацією оплати праці.

ЕКОНОМІКА
Політична партія "Українська фаланга" виступає за постійний та нагальний контроль держави над стратегічними галузями економіки.
- У центр господарського життя країни повинен бути поставлений виробник.
- Пошанування та поощрение всіх видів комерційної діяльностi не залежно від форм власності.
- Переглянути наслідки попередньої приватизації, і де необхідно - націоналізувати злочинно набуту власність.

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
Політична партія "Українська фаланга" вважає, що пенсіонер та ветеран заслуговує на гідне фінансове та моральне пошанування.
- Оплата всіх комунальних послуг для осіб, які досягли пенсійного віку (не залежно, чи він залишається працювати чи ні), для інвалідів та ветеранів здійснюється виключно за рахунок держави без встановлення будь-яких обмежень чи лімітів на користування даними комунальними послугами чи здійснення державою позик у громадян. Розробити програму поетапного переходу на оплату комунальних послуг за рахунок держави для всіх категорій населення.
- Все нерухоме майно, яке перебувало у користуванні громадян на момент приходу Політичної партії "Українська фаланга" до влади переходить у власність цих громадян як одноразовий дар.


 

GALL'ART
Авторський проект Івана Пелипишака
та Олега Гуцуляка
2004