ֲ
GALL'ART

-ʲ ʲ
()
-
()
BEFORE YOU OF THE PICTURES OF THE IVANO-FRANKIVSK ARTISTS
(Ukraine)
VOR IHNEN DES BILDES DER IWANO-FRANKIWSKKUNSTLER
(Ukraine)
DEVANT VOUS DU TABLEAU DES PEINTRES D'IVANO-FRANKIVSK
(l'Urkaine)

GALL'ART
I

2004